Đ/c: Trịnh Minh Dũng - Kế toán

Sinh ngày: 

Quê quán: Thọ Trường - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:   - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0977553307

Email: thunder26490@gmail.com