Đ/c: Lê Thị Loan - Tổ phó, GV bộ môn Điện

Sinh ngày: 

Quê quán: Tây Hồ - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:  Tây Hồ - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0914350137

Email: loandntx@gmail.com