Đ/c: Lê Huy Châu - Tổ trưởng GV bộ môn Nông nghiệp

Sinh ngày: 

Quê quán: Xuân Hòa - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:  Xuân Hòa - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0914327449

Email: chaudntx@gmail.com