Đ/c: Lê Thị Hoa - Kế toán trưởng

Sinh ngày:

Quê quán:  Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:   - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại:  

Email: