Đ/c: Nguyễn Ngọc Tám

Sinh ngày: 

Quê quán: Tây Hồ - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú: Tây Hồ - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 

Email: