Đ/c: Lê Viết Hưng 

Sinh ngày:

Quê quán:  - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:   - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0942047019

Email: lviethung112112@gmail.com