Đ/c: Lê Minh Thảo - Tổ phó, GV bộ môn Điện tử

Sinh ngày:

Quê quán: Thọ Lộc - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:  Thọ Lộc - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0912537074

Email: thao164dntx@gmail.com