Đ/c: Nguyễn Thành Hưng - GV bộ môn Lịch sử

Sinh ngày: 

Quê quán: Xuân Quang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:  SN 27/81 Đường Lê Văn Linh Khu 8 Thị trấn Thọ Xuân Thanh Hóa

Điện thoại: 0914305477

Email: thanhngocxuangiang@gmail.com