Đ/c:  Mai Phương Thảo - GV bộ môn Toán học

Sinh ngày: 

Quê quán: Bái Thượng - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:  Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại:  0916958683

Email:  maiphuongthaogdtx@gmail.com