Đ/c:  Lê Thị Phương Loan - GV bộ môn Vật lý

Sinh ngày: 

Quê quán: Bắc Lương - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:  Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại:  0916677816

Email:  loanduclinh@gmail.com