Đ/c: Lê Thị Len - GV bộ môn Văn học

Sinh ngày: 

Quê quán: Bắc Lương - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:  Bắc Lương - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại:  0977961939

Email:  lethilenhoa@gmail.com