Ảnh Hằng 2.jpg

Đ/c: Lê Thị Hằng - GV bộ môn Địa lý

Sinh ngày: 08/03/1979

Quê quán: Xuân Quang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:  SN 27/81 Đường Lê Văn Linh Khu 8 Thị trấn Thọ Xuân Thanh Hóa

Điện thoại: 0904828960

Email: vanhang75@gmail.com