Đ/c: Lê Thị Chính - Giáo viên bộ môn Sinh học

Sinh ngày:

Quê quán:

Nơi cư trú:

Điện thoại: 0914409318

Email: lechinh8481@gmail.com