Đ/c: Hoàng Thị Hà - GV bộ môn Hóa học

Sinh ngày: 17/09/1988

Quê quán: Xuân Tân - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú: SN 105 Trần Hưng Đạo Thị trấn Thọ Xuân

Điện thoại: 0963541265

Email: hoangthihattgdtx@gmail.com