Họ và tên: Đỗ Thị Phương

Sinh ngày: 06/06/1985

Quê quán: Xuân Hòa - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Khu 9 Thị trấn Thọ Xuân Thanh Hóa

Điện thoại: 0986089486

Email: dophuonggdtx@gmail.com