Đ/c: Đỗ Ích Tình - GV bộ môn Vật lý

Sinh ngày:  08/02/1982

Quê quán:  Xuân Trường - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:   Xuân Trường - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại:   0919608174

Email:    doichtinh@gmail.com