Đ/c: Lê Thang Tùng - Tổ trưởng GV bộ môn Điện tử

Sinh ngày: 21/10/1977

Quê quán: Thọ Nguyên - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:  Thọ Nguyên - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0983767242

Email: thanhtungdntx@gmail.com